Nastavak aktivnosti na međunarodnom IPA RESPONSa projektu

U sklopu projekta IPA REAPONSa održana je radionica u Tuzli kao i terenska istraživanja u Brčkom od 31.05.2023. do 02.06.2023. sa intencijom apliciranja za programe IPA 3 EU fondova. Tokom boravka u Tuzli, HGI i RGGF potpisali su sporazum sa Kantonalnom upravom CZ TK o ustupanju podataka istraživanja tekućeg IPA Responsa projekta u svrhu potreba društvene zajednice. Istaknuti su prioriteti rada za naredni period kao i spremnost za nastavak saradnje i učešća u novim programima podrške.