Posjeta Kamenolomu Dijabaz, BBM Vareš, Adriatic Metals Vareš, RMU Breza, JP Autoceste FBiH

Zahvaljujemo se privrednicima koji su omogućili studentima Geološkog odsjeka tuzlanskog univerziteta obavljanje prakse u Kamenolomu Dijabaz, vlasnika „Roading“ d.o.o. Gračanica i Adriatic Metals BH d.o.o. Vareš.

U kompaniji Adriatic Metals BH d.o.o. Vareš je upriličen svečani čin izmjene protokola između navedene kompanije i Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta, za učešće u Ljetnoj školi, koja će se obaviti na prostoru Općine Vareš u periodu od 01.07.- 31.07.2023. godine. Boravak u kampu će omogućiti studentima sticanje inženjersko- geoloških i istraživačkih radnih procesa, gdje će praktično usvojiti znanja i razvoj svjesnosti o preventivnoj sigurnosti i okolinskom inženjeringu.

Takođe, studenti su posjetili nekoliko kamenoloma eksploatacije krečnjaka za potrebe dobivanja građevinskih materijala. Nakon toga je izvršena posjeta izgradnje tunela na dionici Koridora Vc, mjesto Golubinja. Predstavnici kompanije Čengiz Insaat d.o.o. Sarajevo i predstavnici nadzora FM Inženjering d.o.o. Sarajevo upoznali su studente o složenim uvjetima građenja
heterogene građe radne sredine. Studentima je omogućeno da tokom ferijalnog raspusta posjete ove kompanije, potvrde svoje opredjeljenje i daju podršku programu evropske unije STUDENTSKOM PRAKSOM BRŽE DO POSLA.

Zahvaljujemo se kolegi voditelji SP Geologija dr.sc. Elviru Babajiću, vanrednom profesoru, koji je uložio maksimalan trud za izvođenje studentske prakse, kako studenata matičnog Fakulteta, tako i studenata iz Zagreba i Beograda. Ova posjeta za Fakultet ima veliki značaj, obzirom da je od 09.06.2023. godine Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Tuzla članica projekta COST REMINDNET, a u funkciji je istraživanja COST eksploatacionih načina sanacije otkopanih prostora površinskim ili podzemnim putem, koje je neophodno sanirati i rekultivisati sredstvima iz međunarodnih fondova.