Informacije o trećem upisnom roku

Više informacija o upisu: http://untz.ba/blog/konkurs-za-upis-studenata-u-prvu-godinu-na-sva-tri-ciklusa-studija-univerziteta-u-tuzli-u-ak-2023-24-god/

Primjeri kvalifikacionih ispita iz ranijih godina se nalaze na linku: https://rggf.ba/web/kako-se-upisati/

U nastavku više informacija o studijskim programima.