Allplan student competition Rijeka 2023

Tokom boravka u sklopu međunarodnog takmičenja Allplan competition Rijeka 2023 studenti Sp Građevinarstvo Univerziteta u Tuzli praktično su upoznati sa izgradnjom cestovnog tunela Učka.

Stručni dio obavljen je na dijelu Istre tzv. y krak dužina tunela preko 3000 metara.

Izvođenje radova rušenja radne sredine , primarno i sekundarno podgrađivanje su bile neke od tema praktične posjete.