Predavanja u okviru CEEPUS mreže iz oblasti ležišta mineralnih sirovina i ekonomske geologije profesora Vladimira Simića sa RGF Univerziteta u Beogradu

U okviru CEEPUS mreže (Central European Exchange Program for University Studies) na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predavanja iz oblasti ležišta mineralnih sirovina i ekonomske geologije će održati dr.sc. Vladimir Simić, red. prof. sa Rudarsko-geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

DanVrijemeTemaSatiSala
06.11.202311 – 15hMetalogenija zapadnog Balkana; Metalične mineralne sirovine Srbije442
07.11.202312 – 15hNemetalične mineralne sirovine Srbije; ležišta i istraživanje građevinskih materijala Srbije342
08.11.202310 – 13hLežišta uglja u Srbiji i alternativni izvori energije345 ili 10
09.11.202310 – 12hPERC standard prikazivanja resursa i rezervi245 ili 10
10.11.20239 – 12hMineralne sirovine za “zero carbon” budućnost; Kritične mineralne sirovine i potencijal Srbije342
Satnica