Saradnja u oblasti izdavačke djelatnosti sa Građevinsko-arhitektonskim fakultetom Univerziteta u Nišu

Rudarsko geološko građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli uspostavio je saradnju u oblasti izdavačke djeltanosti sa Građevinsko-arhitektonskim fakultetom Univerziteta u Nišu.

Sporazum o saradnji Univerziteta ima za cilj unapređenje časopisa oba fakulteta.

Časopis Nauka+Praksa Građevinsko-arhitektonski fakultet Univerziteta u Nišu objavljuje naučne doprinose iz oblasti arhitekture i građevinskog inženjerstva. Izdanje za 2023. godinu može pogledati u prilogu.