Održana predavanja iz oblasti ležišta mineralnih sirovina i ekonomske geologije profesora Vladimira Simića sa RGF Univerziteta u Beogradu

U okviru CEEPUS mreže (Central European Exchange Program for University Studies) na Rudarsko geološko građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, u periodu 06.11 – 10.11.2023. godine, održana su predavanja iz oblasti ležišta mineralnih sirovina i ekonomske geologije. Predavanja je održao dr.sc. Vladimir Simić, redovni profesor Rudarsko-geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Korisna i zanimljiva predavanja pratili su studenti IV i III godine i II ciklusa SP Geologija, kao i uposlenici RGGF-a.