Posjeta RMU “Breza” u sklopu izvođenja praktične nastave

Studenti predmeta Podzemna eksploatacija mineralnih sirovina su 16. novembra 2023. godine posjetili RMU “Breza” u sklopu izvođenja praktične nastave.