Sastanak sa privrednom komorom FBiH u okviru realizacije 1FUTURE Erasmus+ projekta

8. novembra 2023. godine u prostorijama Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli održan je sastanak sa voditeljem Centra za međunarodnu saradnju Privredne/Gospodarske komore FBiH g. Emirom Pašićem.

1FUTURE projekat ulazi u novu fazu realizacije u kojoj se provodi istraživanje svjesnosti o klimatskim promjenama i mjerama koje preduzeća u Bosni i Hercegovini poduzimaju kako bi se zaštitila od njihovih učinaka i posljedica. Rezultati istraživanja poslužiće institucijama visokog obrazovanja uključenim u Projekat da svoje nastavne planove unaprijede uključivanjem novih sadržaja koji će doprinijeti podizanju svijesti i edukaciji o klimatskim promjenama i održivom razvoju. Na nivou Projekta ova istraživanja poslužiće za uspostavljanje platforme za saradnju poslovnog sektora, vlasti i obrazovnih institucija, kao i ostalih zainteresovanih strana.

Projektom su postavljeni ambiciozni planovi u smislu sveobuhvatne analize koja uključuje privredne subjekte, lokalne zajednice i institucije kako bi se identifikovale potrebe u pogledu kapaciteta i zanja na polju klimatskih promjena i održivosti.

Privredna komora FBiH je partner na Projektu, skupa s Univerzitetom u Tuzli, te je na sastanaku dogovoren niz aktivnosti u narednom periodu koje će omogućiti uspješnu realizaciju ove faze 1FUTURE projekta.