Bušotinska eksploatacija mineralnih sirovina

Završetkom prvog ciklusa studija student stiče akademsko, odnosno stručno zvanje Bachelor – inžinjer rudarstva za bušotinsku eksploataciju. Studijski program I ciklusa studija na studijskom programu ”Bušotinska eksploatacija mineralnih sirovina” izvodi se četiri akademske godine (8 semestara), čime student ostvaruje ukupno 240 ECTS. Po završetku I ciklusa studija na studijskom programu ”Bušotinska eksploatacija mineralnih sirovina” studenti će biti osposobljeni za:

  • istraživanje, pridobivanje, transport i skladištenje nafte i plina,
  • izgradnju bušotina i eksploataciju podzemnih voda,
  • izgradnju bušotina za eksploataciju geotermalne energije,
  • istraživanje i eksploataciju čvrstih mineralnih sirovina na velikim dubinama,
  • vođenje radova na bušaćim, proizvodnim i remontnim postrojenjima na kopnu i sa vodenih površina,
  • skladištenje otpada kroz bušotine sa površine terena,
  • oplemenjivanje i korištenje ugljikovodika i gospodarenje plinovima.