Građevinarstvo

Građevinarstvo, građevinsko inženjerstvo ili građevina, primijenjena je nauka, najstarija i najznačajnija grana tehnike. Građevinska tehnika se bavi poslovima potrebnim za građenje svih vrsta arhitektonskih zgrada, puteva, željezničkih pruga, mostova, tunela, vodovoda, kanalizacija, uređenjem vodotoka i iskorištavanjem vodnih snaga (hidrocentrale), elektrana i ostalih postrojenja za proizvodnju svih dobara.

Završetkom prvog ciklusa studija student stiče akademsko, odnosno stručno zvanje Bachelor – inžinjer građevinarstva. Studijski program I ciklusa studija na studijskom programu ”Građevinarstvo” izvodi se četiri akademske godine (8 semestara), čime student ostvaruje ukupno 240 ECTS. Po završetku I ciklusa studija na studijskom programu ”Građevinarstvo” studenti će biti osposobljeni za:

  • razumijevanje procesa građenja objekata, metoda za projektiranje i dimenzioniranje,
  • sposobnost projektiranja i dimenzioniranja građevinskih objekata,
  • razumjevanje profesionalne prakse vezane uz industriju građevinarstva,
  • razumjevanje procesa građenja, metoda, materijala, sistema, mašina, planiranja, sigurnosti, analize i kontrole troškova,
  • projektiranje, izvođenje i održavanje građevinskih objekata i sistema sa stanovišta nosivosti, stabilnosti, sigurnosti, zaštite okoliša i cijena.