Posjeta Rudniku magnezita Kladanj

Dana 06.04.2018 godine RGGF tacnije prva godina rudarskog odsjeka jeposjetila Rudnik ,,Magnezita” u Kladnju. Rudnik ,,Magnezita”u Kladnju je jedan i jedini rudnik magnezita u BiH. Studenti su mogli da vide unutrašnjost jame kao i samu mineralnu sirovinu. Magnezit se prostire u zilama i može se prepoznati po svojoj bijeloj boji. Tržište za ovu mineralnu sirovinu je na raspolaganju, sto znaci da ga ima.