Praksa studenata RGGF-a, studijskog programa Građevina, u Banjoj Luci (konstrukcije)