Radna posjeta rudnicima FBiH za studente i nastavnike RGNF Sveučilišta u Zagrebu