Rudarsko-geološko-građevinski fakultet na praksi

Shodno Nastavnom planu i programu za akademsku 2020/2021 godinu, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet organizuje stručno-edukativnu praksu u … Continue reading Rudarsko-geološko-građevinski fakultet na praksi