Rudarstvo

Rudarstvo je veoma stara industrijska grana koja se bavi procesom iskopavanja rude i njenom pripremom za iskorištavanje u raznim oblastima industrije ili za neposredno korištenje u svakodnevnom životu.

Rudarstvo je vađenje vrijednih minerala ili drugih geoloških materijala iz Zemlje, obično iz rudnog tijela, žila, grebena ili ležišta. Ova ležišta formiraju mineralizovani paket koji je od ekonomskog interesa za rudara. Rude prikupljene rudarenjem uključuju metale, ugalj, uljne škriljevce, drago kamenje, krečnjak, kredu, kamen, kamenu sol, kalij, šljunak i glinu. Iskopavanje je potrebno da bi se dobio bilo koji materijal koji se ne može uzgajati poljoprivrednim procesima ili proizveden na vještački način u laboratoriji ili tvornici. Rudarstvo u širem smislu uključuje vađenje bilo kojeg neobnovljivog resursa, poput nafte, prirodnog gasa ili čak vode.

Završetkom prvog ciklusa studija student stiče akademsko, odnosno stručno zvanje Bachelor – inžinjer rudarstva. Studijski program I ciklusa studija na studijskom programu ”Rudarstvo” izvodi se četiri akademske godine (8 semestara), čime student ostvaruje ukupno 240 ECTS. Po završetku I ciklusa studija na studijskom programu ”Rudarstvo” studenti će biti osposobljeni za:

  • poznavanje pravne i profesionalne prakse u rudarstvu,
  • samostalno planiranje i izvođenje aktivnosti u rudarstvu,
  • rukovođenje i projektovanje u oblasti rudarstva,
  • rukovođenje radovima na kojima se angažuje rudarska mehanizacija, izbor, nabavka, održavanje i obuka u korištenju rudarske mehanizacije,
  • sposobnost analize i optimiziranja tehnoloških procesa u rudarstvu,
  • formuliranje sudova na osnovu nepotpunih ili ograničenih informacija, uz razmišljanje o socijalnim i etičkim odgovornostima vezanim za primjenu znanja i sudova,
  • rješavanje stručnih i naučnih problema u novim i nepoznatim situacijama u području usmjerenja,
  • unaprijeđenje znanja, produbljavanje razumijevanja područja usmjerenja, kontinuirani razvij sopstvene vještine kroz samostalno učenje i razvoj,
  • interpersonalne i vještine timskog rada, primjerene različitim kontekstima učenja i zaposlenja,
  • sposobnost vođenja i pokretanja inicijativa i doprinos razvoju.