Sigurnost i pomoć

Sigurnost i zaštita zdravlja na radu je osiguranje takvih uvjeta na radu kojima se u najvećoj mogućoj mjeri sprječava nastanak povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom i koji stvaraju pretpostavku za punu fizičku, psihičku i socijalnu sigurnost zaposlenih.

Završetkom prvog ciklusa studija student stiče akademsko, odnosno stručno zvanje Bachelor – inžinjer sigurnosti i pomoći. Studijski program I ciklusa studija na studijskom programu “Sigurnost i pomoć” traje četiri akademske godine (8 semestara), čime student ostvaruje ukupno 240 ECTS. Po završetku I ciklusa studija na studijskom programu “Sigurnost i pomoć” studenti će biti osposobljeni za:

 • istraživanje, razvijanje i primjenu naučnih i stručnih metoda vezanih za sigurnost i zaštitu na radu u svim granama industrije i rudarstva,
 • procjenu rizika u svim oblastima života, rada i zdravlja ljudi,
 • procjenu rizika iz domena okolinske sigurnosti,
 • planiranje, projektovanje i nadzor pri izgradnji rudarskih, industrijskih, mašinskih i građevinskih objekata, uređaja i postrojenja i ostale opreme vezane za tehnološki proces s aspekta sigurnosti,
 • vođenje istraživanja i unaprijeđenja metoda sigurnosti u tehnološkim procesima u svim granama industrije,
 • procjenu ugroženosti i projektovanje zaštite od požara i eksplozija,
 • projektovanje sigurnosti proizvodnih postupaka, uređaja i mašina sa stanovišta imovine, okoliša i zdravlja ljudi,
 • sigurnost ljudi i objekata u energetici, rudarstvu i industriji, objekata urbanih i ruralnih sredina te transportnim i komunikacionim sistemima,
 • edukovanje iz oblasti sigurnosnog inženjeringa,
 • vođenje istraživanja i rukovođenja sa aspekta sigurnosti u zaštiti od požara, klizišta, poplave, zemljotresa i ostalih prirodnih ili drugih nesreća,
 • za djelovanje na području zaštite i spašavanja, obavljanje poslova vezanih za ustroj, popunu i osposobljavanje organizovanih snaga zaštite i spašavanja,
 • planiranje i profilaktika sigurnosti u saobraćaju,
 • nadzor ostalih saradnika.