Stručna posjeta – Zrenjanin, septembar 2016.

Studenti III i IV godine dodiplomskog studija studijskog programa ”Bušotinska eksploatacija mineralnih sirovina” RGGF-a Univerziteta … Continue reading Stručna posjeta – Zrenjanin, septembar 2016.