Studenti II godine prvog ciklusa – rudarstvo, na praksi u Tunelu Ričica, koridor Vc