Studenti odsjeka „Sigurnost i pomoć“ u posjeti kompaniji „Bimal“ d.d. Brčko

Dana 24.11.2017. godine studenti III godine studijskog programa „Sigurnost i pomoć“ RGGF-a, u okviru terenske nastave iz predmeta „Zaštita od požara i eksplozije“ i „Lična i kolektivna zaštitna sredstva“, posjetili su kompaniju „Bimal d.d.“ Brčko.

Prerada uljarica u smislu sušenja, skladištenja i konačne prerade zrna predstavlja tehnologiju i tehnološke operacije koje se sa stajališta požarne opasnosti svrstavaju u opasne i visokorizične tehnologije. Studenti su imali priliku upoznati se sa tehnologijom proizvodnje ulja na bazi različitih uljarica, mogućnostima nastanka požara i eksplozija, preventivnim tehničko-tehnološkim mjerama, načinima detekcije požara, vatrogasnom taktikom i ličnim i kolektivnim zaštitinim sredstvima.