Studenti Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli posjetili gradilišta na Koridoru Vc – Razmjena znanja i iskustava u realizaciji kompleksnih projekata

Studenti treće godine studijskog programa Rudarstvo na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli u pratnji svojih … Continue reading Studenti Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli posjetili gradilišta na Koridoru Vc – Razmjena znanja i iskustava u realizaciji kompleksnih projekata